Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Marlyn Samuel

Holi Marlyn Samuel

Yma, ’dyn ni’n holi’r awdures boblogaidd o Sir Fôn, Marlyn Samuel.  Mae Marlyn, sy’n gweithio i BBC Cymru, yn ysgrifennu ar gyfer y radio a’r llwyfan hefyd.

Mae’r cyfweliad yma wedi’i gyhoeddi fel rhan o Amdani - Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg.  Mae mwy o wybodaeth am yr ŵyl ar gael yma.

Hoff lyfr yn blentyn?

Pan yn blentyn, ro’n i’n hoffi llyfrau Minti a Monti ar Eu Gwyliau gan Gwenllian Gwyn Jones.  Roedd y llyfrau yn adrodd hanes dwy lygoden fach, oedd yn mynd ar eu gwyliau i lan y môr efo’u rhieni.  Ro’n i hefyd yn hoffi llyfrau The Famous Five gan Enid Blyton, ac mi wnes i ddarllen y gyfres i gyd.  Ro’n i’n mwynhau darllen am anturiaethau Julian, Dick, George, Anne a Timmy y ci.

Hoff lyfr fel oedolyn?

Nes i fwynhau darllen nofel John Boyne, The Heart’s Invisable Furies.  Mae’r llyfr wedi aros yn y cof, a buaswn i’n annog unrhyw un i ddarllen y llyfr.

Pa gymeriad o lyfr dych chi’n gallu uniaethu fwyaf ag o neu hi?

Dw i’n gallu uniaethu fwyaf gyda Bridget o Bridget Jones’s Diary gan Helen Fielding.  Mae sawl un wedi sôn fod rhai o’r pethau mae Bridget a finnau yn eu dweud neu eu gwneud yn debyg iawn!

Pa lyfr sy wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Dw i’n hoffi nofelau Hi yw fy Ffrind a Gwrach y Gwyllt gan Bethan Gwanas.  Mi wnaeth y nofelau yma fy ysgogi i ysgrifennu llyfrau hawdd sy’n cynnwys stori dda a chymeriadau difyr.  Hefyd, nes i fwynhau nofel Omlet gan Nia Medi.  Nofel ddoniol ydy Omlet sy’n sôn am athrawes ar ei gwyliau haf.  Ar ôl darllen y nofel hon, nes i benderfynu mai dyna’r math o lyfr ro’n i eisiau ysgrifennu.

Ble dych chi’n ysgrifennu?

Dw i’n ysgrifennu wrth fy nesg yn y stydi fach i fyny grisiau yn y tŷ.

Pa bynciau sy’n eich ysbrydoli i ysgrifennu?

Mae pob mathau o bynciau gwahanol yn fy ysbrydoli i ysgrifennu.  Yn Pum Diwrnod a Phriodas, priodas deuluol sy’n digwydd dramor ydy’r pwnc.  Yn Milionêrs, mae teulu yn ennill y loteri.  Mae Llwch yn yr Haul yn sôn am deulu sy’n mynd i Cyprus i wasgaru llwch y penteulu.  Mae Cwcw yn adrodd hanes dwy hanner chwaer sy’n dod i adnabod ei gilydd yn well.  Yn Cicio’r Bwced cawn hanes gwraig sy’n cael cyfle i ad ennill ei bywyd ar ôl marwolaeth ei gŵr.  Mae gen i ddiddordeb mewn pobl a pherthynas pobl â’i gilydd.

Dych chi wedi ysgrifennu mwy yn ystod y pandemig?

Ar ddechrau’r pandemig, ro’n i’n sownd yn y tŷ fel pawb arall.  Doeddwn i ddim yn gallu mynd i dorri fy ngwallt na chyfarfod ffrindiau am ginio neu baned.  O ganlyniad, roedd fy word count i yn cynyddu!  Roedd yn braf gallu dianc i fyd dychmygol fy nghymeriadau.

Beth fyddai eich cyngor i rywun sy eisiau dechrau ysgrifennu?

Ewch amdani.  Mae cael disgyblaeth a llwyddo i ddyfalbarhau yn gallu bod yn anodd.  Ond os oes ganddoch chi stori i’w dweud, yna sgwennwch chi!