Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Marlyn Samuel

Holi Marlyn Samuel

Yma, ’dyn ni’n holi’r awdures boblogaidd o Sir Fôn, Marlyn Samuel.  Mae Marlyn, sy’n gweithio i BBC Cymru, yn ysgrifennu ar gyfer y radio a’r llwyfan hefyd.

Mae’r cyfweliad yma wedi’i gyhoeddi fel rhan o Amdani - Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg.  Mae mwy o wybodaeth am yr ŵyl ar gael yma.

Hoff lyfr yn blentyn?

Pan yn blentyn, ro’n i’n hoffi llyfrau Minti a Monti ar Eu Gwyliau gan Gwenllian Gwyn Jones.  Roedd y llyfrau yn adrodd hanes dwy lygoden fach, oedd yn mynd ar eu gwyliau i lan y môr efo’u rhieni.  Ro’n i hefyd yn hoffi llyfrau The Famous Five gan Enid Blyton, ac mi wnes i ddarllen y gyfres i gyd.  Ro’n i’n mwynhau darllen am anturiaethau Julian, Dick, George, Anne a Timmy y ci.

Hoff lyfr fel oedolyn?

Nes i fwynhau darllen nofel John Boyne, The Heart’s Invisable Furies.  Mae’r llyfr wedi aros yn y cof, a buaswn i’n annog unrhyw un i ddarllen y llyfr.

Pa gymeriad o lyfr dych chi’n gallu uniaethu fwyaf ag o neu hi?

Dw i’n gallu uniaethu fwyaf gyda Bridget o Bridget Jones’s Diary gan Helen Fielding.  Mae sawl un wedi sôn fod rhai o’r pethau mae Bridget a finnau yn eu dweud neu eu gwneud yn debyg iawn!

Pa lyfr sy wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Dw i’n hoffi nofelau Hi yw fy Ffrind a Gwrach y Gwyllt gan Bethan Gwanas.  Mi wnaeth y nofelau yma fy ysgogi i ysgrifennu llyfrau hawdd sy’n cynnwys stori dda a chymeriadau difyr.  Hefyd, nes i fwynhau nofel Omlet gan Nia Medi.  Nofel ddoniol ydy Omlet sy’n sôn am athrawes ar ei gwyliau haf.  Ar ôl darllen y nofel hon, nes i benderfynu mai dyna’r math o lyfr ro’n i eisiau ysgrifennu.

Ble dych chi’n ysgrifennu?

Dw i’n ysgrifennu wrth fy nesg yn y stydi fach i fyny grisiau yn y tŷ.

Pa bynciau sy’n eich ysbrydoli i ysgrifennu?

Mae pob mathau o bynciau gwahanol yn fy ysbrydoli i ysgrifennu.  Yn Pum Diwrnod a Phriodas, priodas deuluol sy’n digwydd dramor ydy’r pwnc.  Yn Milionêrs, mae teulu yn ennill y loteri.  Mae Llwch yn yr Haul yn sôn am deulu sy’n mynd i Cyprus i wasgaru llwch y penteulu.  Mae Cwcw yn adrodd hanes dwy hanner chwaer sy’n dod i adnabod ei gilydd yn well.  Yn Cicio’r Bwced cawn hanes gwraig sy’n cael cyfle i ad ennill ei bywyd ar ôl marwolaeth ei gŵr.  Mae gen i ddiddordeb mewn pobl a pherthynas pobl â’i gilydd.

Dych chi wedi ysgrifennu mwy yn ystod y pandemig?

Ar ddechrau’r pandemig, ro’n i’n sownd yn y tŷ fel pawb arall.  Doeddwn i ddim yn gallu mynd i dorri fy ngwallt na chyfarfod ffrindiau am ginio neu baned.  O ganlyniad, roedd fy word count i yn cynyddu!  Roedd yn braf gallu dianc i fyd dychmygol fy nghymeriadau.

Beth fyddai eich cyngor i rywun sy eisiau dechrau ysgrifennu?

Ewch amdani.  Mae cael disgyblaeth a llwyddo i ddyfalbarhau yn gallu bod yn anodd.  Ond os oes ganddoch chi stori i’w dweud, yna sgwennwch chi!