Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro

Holi Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro

O ble dych chi’n dod?

Ges i fy ngeni a fy magu yng Nghasnewydd.

Beth yw eich cefndir chi?

Doedd dim Cymraeg o gwbl yn yr ardal, dw i hyd yn oed yn cofio gorfod canu ‘God Save The Queen’ yn yr ysgol. Dyna siom! Dw i’n cofio clywed yr iaith Gymraeg am y tro cyntaf pan ro’n i’n 11 a meddwl pa mor anhygoel oedd bod iaith arall yn bodoli yma yng Nghymru oedd yn perthyn i ni’r Cymry.

Pam o’ch chi eisiau dysgu Cymraeg?

I gyfathrebu yn ddwyieithog gyda’r cyhoedd mewn achlysuron cyhoeddus ac er mwyn gallu canu’r anthem mewn gemau rhyngwladol gyda balchder.

Sut/Ble wnaethoch chi ddysgu Cymraeg?

Dw i’n dal i ddysgu Cymraeg ac yn astudio ar lefel Sylfaen ar hyn o bryd. Dw i wedi cael profiadau arbennig yn dysgu Cymraeg ac wedi mynychu cyrsiau yn Nant Gwrtheyrn a chael amser arbennig yno yn gwella fy iaith a dysgu am hanes a diwylliant Cymru. Dw i wedi pasio yr arholiad Mynediad gyda help fy nhiwtor arbennig Mairwen ac yn mynd i sefyll yr arholiad Sylfaen yn y dyfodol gyda help Rhian a Tomos.

Pryd a ble dych chi’n defnyddio eich Cymraeg?

Dw i’n defnyddio fy Nghymraeg wrth gyflwyno datganiadau etholiadol, mewn cyfarfodydd cabinet ac wrth gyfarch pobl bob dydd. Dw i’n gwneud pob ymdrech i ddefnyddio fy Nghymraeg ar bob achlysur. Dw i ddim yn berffaith ond dw i’n gwella wrth ymarfer.

Beth yw eich hoff beth ac eich cas beth?

Fy hoff beth yw chwaraeon yn enwedig pêl-droed a fy nghas beth yw anghydraddoldeb o unrhyw fath.

Beth dych chi’n mwynhau gwneud yn eich amser hamdden?

Dw i’n mwynhau chwarae pêl-droed, treulio amser gyda’r teulu a thrawsnewid adeiladau.

Eich hoff lyfr Cymraeg?

Ar hyn o bryd Cwrs Sylfaen fersiwn y De wrth gwrs!

Eich hoff eiriau Cymraeg?

Llongyfarchiadau, anghydraddoldeb.

Unrhyw gyngor i ddysgwyr Cymraeg?

Daliwch ati! Gwthiwch eich hun! Mae dysgu Cymraeg yn cymryd amser ond mae llawer o resymau dros ddysgu Cymraeg . Mae dysgu Cymraeg yn rhyddhad ar ddiwrnod prysur o waith ac yn rhoi cyfle i fi gyfathrebu gyda fy nghydweithwyr mewn cyd-destun gwahanol. Mae’n fuddiol i ddysgu Cymraeg yn y gweithle ac yn sicr yn creu ymdeimlad o fod yn un tîm. Dw i’n annog unrhyw un i barhau i ddysgu neu i’r rhai sy’n meddwl am ddysgu i fynd amdani!

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair

Cyfeillgar, Teg a phenderfynol (i ddysgu Cymraeg)

Disgrifiad llun

Y Cynghorydd Cris Tomos a'r Prif Weithredwr Ian Westley (ar y dde) yn llongyfarch Meg a Ross McFarlane (a Griff) sef Dysgwyr y flwyddyn Sir Benfro 2018.