Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Jazz yn ennill gwobr

Jazz yw enillydd Dysgwr yr Ŵyl AmGen

Jazz Langdon, o Sir Benfro, yw enillydd Dysgwr yr Ŵyl AmGen, cystadleuaeth a gynhaliwyd ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol, BBC Radio Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 

Mae Jazz, 27, sy’n byw yn Arberth, wedi mynd ati i ddysgu’r Gymraeg dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ar gwrs sabothol Cymraeg Mewn Blwyddyn gyda Rhagoriaith. 

Mae’n gydlynydd y Gymraeg yn ei swydd newydd fel athrawes yn Ysgol Tavernspite.  Mae’n canu gyda chôr ‘Bella Voce’ ac yn cael boddhad mawr wrth ddeall ystyr y caneuon ac wrth gymdeithasu gyda’i chyd-gantorion yn Gymraeg.

“Mae’r Gymraeg wedi agor llawer o ddrysau yn fy ngyrfa,” meddai Jazz.  “Yn fy swydd dw i’n datblygu’r pwnc ac yn helpu athrawon eraill.  Dw i’n ceisio defnyddio’r iaith drwy’r amser.”

Cyngor Jazz i ddysgwyr eraill yw “Siaradwch, siaradwch, siaradwch!”  Ychwanega: “Mae Cymru yn falch iawn o’i dysgwyr – mae eisiau iddyn nhw lwyddo ac mae’n awyddus i’w cefnogi.”