Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgwyr yn ymarfer eu Cymraeg yn Sain Ffagan

Bydd dros 50 o ddysgwyr o dde Cymru yn manteisio ar adnodd addysgiadol newydd sbon wrth ymweld â Sain Ffagan fore Iau, 15 Tachwedd 2018.

Mae pecyn Llwybrau Llafar wedi cael ei greu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru ac yn addas ar gyfer dysgwyr o bob lefel.

Bydd dysgwyr o ardaloedd Gwent, Morgannwg a chriw o athrawon y Cynllun Sabothol – cynllun arbennig i ddysgu Cymraeg i athrawon - yn treulio bore ar y safle er mwyn ymarfer eu sgiliau Cymraeg trwy ddilyn yr adnodd am y tro cyntaf.

Bydd y pecyn yn galluogi’r dysgwyr i ddysgu mwy am adeiladau eiconig Sain Ffagan, gan gynnwys Ysgol Maestir, Eglwys Sant Teilo a Thai Teras Rhyd y Car ac mae’r gweithgareddau wedi’u seilio ar lefelau dysgu gwahanol y sector Dysgu Cymraeg.

Wrth fynd o amgylch y safle a dilyn canllawiau’r pecyn, bydd modd i’r dysgwyr wneud gwaith pâr ac ateb cwestiynau sydd wedi’u gosod ar y gwahanol adeiladau.  Yn ychwanegol, bydd geirfa ddefnyddiol ar bob tudalen er mwyn eu cynorthwyo gyda’r tasgau.

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.  Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gweithio’n agos â’r amgueddfa a bydd Ar Lafar, gŵyl undydd Gymraeg i ddysgwyr yn dychwelyd i’r safle ar 6 Ebrill 2019.

Yn ôl Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

‘‘Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod ynghlwm â’r gwaith o greu’r pecyn gwerthfawr hwn.  ’Dyn ni’n edrych ymlaen at ymweld â’r safle a defnyddio’r adnodd am y tro cyntaf ddydd Iau.  Gobeithio y gwnaiff y pecyn gyfoethogi profiad unrhyw ddysgwr ddaw i Sain Ffagan yn y dyfodol a chryfhau eu sgiliau iaith Gymraeg ar yr un pryd.’’

Mae nifer gyfyngedig o gopïau papur o’r pecyn ar gael yn Sain Ffagan neu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol neu gellir lawr lwytho copi ar wefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yma.