Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Swyddi

Swydd newydd

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm ar gyfer y swydd ganlynol: 

 

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Cwricwlwm (00660)

Llawn Amser, Parhaol

Gradd 7 (£34,520 - £39,993 y flwyddyn)

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.  Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, mae croeso i chi gysylltu â Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy ebostio Helen.prosser@dysgucymraeg.cymru

 

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2017, 5yp

 

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

 

This is an advert for vacancies at the National Centre for Learning Welsh / Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  The ability to communicate through the medium of Welsh, both written and oral, is an essential requirement.