Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Taith yr Iaith

Sioe newydd yn dathlu ‘arwyr tawel’ yr iaith

Mae cynhyrchiad theatr newydd wedi'i gomisynu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn dod â hanes yr iaith Gymraeg yn fyw.

Mae ‘Taith yr Iaith’, sydd wedi ei ysgrifennu yn arbennig ar gyfer dysgwyr y Gymraeg, hefyd yn talu teyrnged i ‘arwyr tawel’ yr iaith, sef y miloedd o oedolion sy’n cofrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg bob blwyddyn.

Caiff ‘Taith yr Iaith’ ei pherfformio gan Llion Williams a enillodd y wobr am yr actor gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Ngwobrau Theatr Cymru eleni. Y gyflwynwraig, yr awdures a chyn Fardd Plant Cymru, Anni Llŷn, sydd wedi ysgrifennu’r sgript. Mae’r sioe wedi'i chynhyrchu gan gwmni theatr mewn addysg, Mewn Cymeriad.

Mae’r cynhyrchiad awr o hyd yn cyflwyno’r prif gamau yn hanes yr iaith Gymraeg, gan gynnwys cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan ym 1588 a sefydlu Urdd Gobaith Cymru gan Syr Ifan ab Owen Edwards ym 1922. 

Yn dilyn perfformiadau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd ‘Taith yr Iaith’ yn cael ei pherfformio i ddysgwyr y Gymraeg mewn cymunedau ar draws Cymru.

Mae Mewn Cymeriad yn arbenigo mewn cynhyrchu sioeau un-dyn yn seiliedig ar gymeriadau enwog mewn hanes, mewn ysgolion cynradd ar draws Cymru. Dyma’r tro cyntaf mae’r cwmni wedi paratoi cynhyrchiad ar gyfer cynulleidfa o oedolion.

Meddai Eleri Twynog Davies, sylfaenydd a chyfarwyddwraig Mewn Cymeriad:

"Wrth i Lywodraeth Cymru lansio ei strategaeth newydd i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050, mae’r cynhyrchiad newydd hwn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o hanes diddorol yr iaith Gymraeg. Mae hefyd yn dathlu’r cyfraniad sy’n cael ei wneud gan ddysgwyr y Gymraeg. Mae eu hymroddiad a’u brwdfrydedd nhw yn bwysig tu hwnt i sicrhau parhad a llwyddiant yr iaith.

“Mae’r daith i ddeall a gwerthfawrogi’r iaith yn mynd law yn llaw gyda’i dysgu a dyna’r rheswm yr ydym yn gobeithio y bydd y cynhyrchiad hwn yn apelio at y dysgwyr, sy’n cael eu galw yn ‘arwyr tawel yr iaith’ yn y sioe.”

Ychwanegodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

"Mae theatr yn gyfrwng gwych i ddenu dysgwyr o bob oed i ddysgu am yr iaith Gymraeg a’i hanes, ac rydym wrth ein bodd yn cydweithio gyda Mewn Cymeriad ar y prosiect hwn.

“Mae dysgwyr yn aml yn crybwyll y bydden nhw yn hoffi dysgu mwy am hanes yr iaith, a’r sylwadau hynny sydd wedi arwain at gomisiynu’r sioe hon.”

“Yr ydym yn edrych ymlaen at groesawu dysgwyr i berfformiad cyntaf y sioe yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac i berfformiadau ar draws Cymru.”

Diwedd

Llwyfan
Llion Williams