Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Teithiau cerdded cenedlaethol i ddysgwyr

Teithiau cerdded cenedlaethol i ddysgwyr

Hoffi cerdded? Eisiau ymarfer eich Cymraeg? Dewch am dro gyda ni! Bydd teithiau cerdded mewn pum ardal wahanol ar y dyddiadau canlynol.  

Cofiwch, mae'n rhaid i chi gofrestru. Mae'r manylion cyswllt ar y posteri. 

9 Mawrth – Aberystwyth, Ceredigion 

13 Ebrill – Talacharn, Sir Gaerfyrddin

11 Mai – Cwm Idwal yn y Gogledd-orllewin

8 Mehefin – Treffynnon yn y Gogledd-ddwyrain

15 Mehefin – Y Barri ym Mro Morgannwg