Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas

Roedd Elvet Thomas yn ddyn arbennig iawn. Fel athro yn Ysgol Cathays, ysbrydolodd genedlaethau o ddisgyblion, y mwyafrif o gartrefi di-Gymraeg, i ddysgu’r iaith yn rhugl. Sefydlodd Adran o'r Urdd yn yr ysgol yn y 1920au, ac fe daflodd ei hun i mewn i holl weithgareddau'r mudiad yn y cyfnod cynhyrfus hwnnw. Rhoddir y wobr hon, er cof amdano a’i wraig, i diwtor Cymraeg sydd yn, neu wedi gwneud, cyfraniad nodedig i faes Cymraeg i Oedolion. Os hoffech enwebu tiwtor, cliciwch ar y linc isod a dilyn y cyfarwyddiadau. Cyflwynir y Tlws yn Shwmae Caerdydd, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, ddydd Sadwrn 4 Awst a gofynnir i’r enillydd fod yn bresennol.

Tiwtor