Beth bynnag dy reswm dros ddysgu...

Beth bynnag dy reswm dros ddysgu...

Ymgyrch recriwtio i ddenu mwy o ddysgwyr


Mae ymgyrch recriwtio newydd wedi cael ei lansio i ddenu mwy o bobl i ddysgu’r Gymraeg.  Dros fisoedd yr haf bydd hysbyseb deledu 30-eiliad o hyd yn cael ei darlledu ar ITV Wales, Sky ac S4C; bydd presenoldeb gan y Ganolfan mewn digwyddiadau a gwyliau cymunedol a bydd hysbysebion ar gefn bysiau ledled Cymru.  Thema’r ymgyrch yw ‘rhesymau dros ddysgu’ ac mae wedi’i datblygu yn sgil ymchwil a gomisiynwyd gan y Ganolfan Genedlaethol oedd yn edrych ar yr hyn sy’n ysbrydoli pobl i ddysgu’r Gymraeg.