Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Cymraeg ar gyfer dechreuwyr

Croeso!

Mae cyrsiau Cymraeg ar gyfer dechreuwyr yn dechrau ym mis Ionawr 2022.

Gallwch ddewis y dydd a’r amser sy fwyaf cyfleus o’r rhestr isod - cofiwch nodi os gwelwch yn dda os dych chi eisiau dysgu tafodiaith y De neu dafodiaith y Gogledd.

Unwaith i chi ddewis eich cwrs, byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalen ‘cofrestru ar gwrs’; bydd ein darparwr cyrsiau lleol wedyn yn cysylltu gyda mwy o fanylion ac i drefnu taliad – dim ond £45* y cwrs. Bydd cyrsiau yn dechrau w/c 31 Ionawr.

dysgu
blwyddyn newydd

Tafodiaith y De/Gogledd
(tick box)

Math o gwrs

Dydd ac amser

Gogledd 

De

Mynediad Rhan Un: Dwy awr yr wythnos am 30 wythnos.

Nos Fawrth
7.00pm-9.00pm

Gogledd

De

Mynediad Rhan Un: Dwy awr yr wythnos am 30 wythnos.

Bore Iau
10.00am-12.00pm

Gogledd

De

Mynediad Rhan Un a Dau: Pedair awr yr wythnos (dros ddau ddosbarth) am 30 wythnos.

Bore Llun a Mercher
9.30am-11.30am

Gogledd

De

Mynediad Rhan Un a Dau: Tair awr a hanner bob wythnos (dwy awr a hanner mewn dosbarth rhithiol ac un awr o hunan-astudio ar-lein) am 30 wythnos.

Nos Fercher
6.30pm-9.00pm

I weld pa gyrsiau eraill sy ar gael, cysylltwch â’ch darparwr cyrsiau lleol, defnyddiwch ein chwilotwr cyrsiau neu e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru

* Mae cyrsiau fel arfer yn £90.