Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Sir Gâr
Mae Cyngor Sir Gâr yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin. Ein cyfeiriad ebost yw dysgucymraeg@sirgar.gov.uk.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau

Os wyt ti’n chwilio am gwrs yn Sir Gaerfyrddin, mae digon o ddewis ar gael.

Mae manylion am gyrsiau dwys a chyfunol (sef cyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a dysgu ar-lein) a chyrsiau ar gyfer dysgwyr mwy profiadol ar gael yma.

Dysgwyr - Atom

Gallwch hefyd gysylltu trwy lenwi'r ffurflen yma.