Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Mae Cyngor Sir Gâr yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin. Ein cyfeiriad ebost yw dysgucymraeg@sirgar.gov.uk.

Cyngor Sir Gâr
Parc Dewi Sant
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB

01267 246861

Cyrsiau Lefel Mynediad

Dod o hyd i gwrs

Dysgu Cymraeg

Os wyt ti’n chwilio am gwrs yn Sir Gaerfyrddin, mae digon o ddewis ar gael. Mae manylion am gyrsiau dwys a chyfunol (sef cyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a dysgu ar-lein) a chyrsiau ar gyfer dysgwyr mwy profiadol ar gael yma.

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Dysgwyr - Atom