Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin
Croeso i dudalen Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Dan ni'n darparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg ar bob lefel yng Ngwynedd, Conwy a Môn ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. MWY O WYBODAETH ISOD!

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Map ardaloedd

 

Dach chi isio gwella eich Cymraeg? Dach chi'n nabod rhywun sydd isio dechrau dysgu?

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn cynnig ystod eang o ddewisiadau dysgu ar draws Conwy, Gwynedd a Môn. O gyrsiau yn ystod y dydd i gyrsiau fin nos, cyrsiau dros Skype a dosbarthiadau wythnosol - mae digon o ddewis ar gael ar bob lefel!

Mae 'na gyfleoedd hefyd i ymarfer eich Cymraeg efo dysgwyr eraill a siaradwyr Cymraeg ymhob ardal - mewn cyrsiau undydd, cyrsiau bloc, sesiynau panad a sgwrs, clybiau darllen a llawer mwy. 

Cliciwch ar eich ardal chi i bori drwy'r cyrsiau...

Lle fedra i brynu'r llyfr cwrs

Dw i'n dysgu Cymraeg...

Andi Owen
Andi Chell

Cefnogi dysgwyr

Mae gynnon ni lawer o gyfleoedd i ddysgwyr siarad Cymraeg tu allan i'r dosbarth.  Dewch i ymarfer siarad Cymraeg, i gyfarfod pobl newydd ac i gael hwyl!

Barn dysgwyr

Holiadur 'deud eich deud' 2018/19

0%
yn cytuno'n gryf neu'n cytuno bod y tiwtor yn dysgu'r cwrs yn effeithiol
0%
yn cytuno'n gryf neu'n cytuno eu bod yn cael digon o help gan eu darparwr yn ystod y cwrs
0%
yn mwynhau dysgu Cymraeg