Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin
Croeso i dudalen Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Dan ni'n darparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg ar bob lefel yng Ngwynedd, Conwy a Môn ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. MWY O WYBODAETH ISOD!

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Map ardaloedd

 

Dach chi isio gwella eich Cymraeg? Dach chi'n nabod rhywun sydd isio dechrau dysgu?

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn cynnig ystod eang o ddewisiadau dysgu ar draws Conwy, Gwynedd a Môn. O gyrsiau yn ystod y dydd i gyrsiau fin nos, cyrsiau dros Skype a dosbarthiadau wythnosol - mae digon o ddewis ar gael ar bob lefel!

Mae 'na gyfleoedd hefyd i ymarfer eich Cymraeg efo dysgwyr eraill a siaradwyr Cymraeg ymhob ardal - mewn cyrsiau undydd, cyrsiau bloc, sesiynau panad a sgwrs, clybiau darllen a llawer mwy. 

Cwrs Haf Bangor
Cwrs Haf

Fydd dim angen tocyn parcio eleni. 

Cliciwch ar un o'r botymau isod i archebu eich lle ar y cwrs neu i archebu llety:

Cliciwch ar un o'r botymau isod i archebu eich lle ar gwrs haf Dolgellau

Cwrs Haf Dolgellau
Dechreuwyr pur Wlpan 1 - 10 / Mynediad 1 - 11 Wlpan 11 - 20 / Mynediad 12+ Wlpan 21 - 44 Pellach Uwch

Cliciwch ar un o'r botymau isod i archebu eich lle ar gwrs haf Pwllheli

Cwrs Haf Pwllheli
Mynediad / Wlpan Uned 1 - 17 Sylfaen Uned 18 - 30 Sylfaen 31 - 44 Canolradd Uwch Meistroli

Calendr Digwyddiadau Cefnogi Dysgwyr