Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin
Croeso i dudalen Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Dan ni'n darparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg ar bob lefel yng Ngwynedd, Conwy a Môn ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. MWY O WYBODAETH ISOD!

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

Gweld cyrsiau
Map ardaloedd

 

Dach chi isio gwella eich Cymraeg? Dach chi'n nabod rhywun sydd isio dechrau dysgu?

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn cynnig ystod eang o ddewisiadau dysgu ar draws Conwy, Gwynedd a Môn. O gyrsiau yn ystod y dydd i gyrsiau fin nos, cyrsiau dros Skype a dosbarthiadau wythnosol - mae digon o ddewis ar gael ar bob lefel!

Mae 'na gyfleoedd hefyd i ymarfer eich Cymraeg efo dysgwyr eraill a siaradwyr Cymraeg ymhob ardal - mewn cyrsiau undydd, cyrsiau bloc, sesiynau panad a sgwrs, clybiau darllen a llawer mwy. 

Cwrs Pasg Abergele: 15/04/19 - 17/04/19

Mwy o wybodaeth Further information: Llinos Vaughan Jones

 jones10l@gllm.ac.uk  01248 383 928

Wyau Pasg

15/04/19

Cwrs 1 diwrnod ar gyfer dysgwyr sydd wedi dechrau Mynediad 1 ers mis Ionawr 2019 i ymarfer a gwella eu Cymraeg.

I gadw eich lle ar y cwrs 1 diwrnod cliciwch ar y botwm isod:

15/04/19 - 17/04/19

Cwrs 3 diwrnod i roi siawns i ddysgwyr ar lefel Mynediad - Uwch ymarfer a gwella eu Cymraeg.

I gadw eich lle ar y cwrs 3 diwrnod, cliciwch ar y botwm cywir isod:

Cwrs Pasg Dolgellau: 16/04/19 - 17/04/19

Mwy o wybodaeth Further information: Mair Rees

mair.rees@bangor.ac.uk  01248 383 928

Cwrs 2 ddiwrnod i roi siawns i ddysgwyr ar lefel Mynediad – Uwch i ymarfer a gwella eu Cymraeg

Mi wnes i fwynhau'r Cwrs Calan yn fawr Mae gen i fwy o hyder i siarad Cymraeg ers mynd ar y cwrs felly dw i'n edrych ymlaen at y Cwrs Pasg. Dw i'n licio dysgu Cymraeg efo ffrindiau newydd .

Sam
Cwrs Haf Bangor
Cwrs Haf

Fydd dim angen tocyn parcio eleni. 

Cliciwch ar un o'r botymau isod i archebu eich lle ar y cwrs neu i archebu llety: