Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Croeso i dudalen Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Dan ni'n darparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg ar bob lefel yng Ngwynedd, Conwy a Môn ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. MWY O WYBODAETH ISOD!

Dysgu Cymraeg - Gogledd Orllewin

Prifysgol Bangor
Stryd y Deon
Bangor
Gwynedd
LL57 1UT

dysgucymraeg@bangor.ac.uk

01248 383928

Coronafeirws a'r dosbarth Cymraeg

Oherwydd y sefyllfa efo Coronafeirws mae'r dysgu wyneb yn wyneb wedi'i ohirio tan ddiwedd y tymor academaidd.

Mae'r dosbarthiadau rwan ar Skype.

Isio cymryd rhan yn y dosbarth Cymraeg ar Skype

Os dach chi ddim wedi cofrestru eto, plîs cysylltwch efo'ch tiwtor

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau