Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Croeso i dudalen Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. Dan ni'n darparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg ar bob lefel yng Ngwynedd, Conwy a Môn ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. MWY O WYBODAETH ISOD!

Dysgu Cymraeg - Gogledd Orllewin

Prifysgol Bangor
Stryd y Deon
Bangor
Gwynedd
LL57 1UT

dysgucymraeg@bangor.ac.uk

01248 383928

Coronafeirws a'r dosbarth Cymraeg

Oherwydd y sefyllfa efo Covid-19 mae'r dosbarthiadau Cymraeg ar-lein rwan ac yn cael eu cyflwyno drwy Microsoft Teams.

Isio cysylltu efo ni?

Mae'r staff i gyd yn gweithio o adra ar hyn o bryd, ond os dach chi isio cysylltu efo ni, croeso i chi anfon e-bost a mi wnawn ni ateb gyn gynted â phosib.

dysgucymraeg@bangor.ac.uk

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau