Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cefnogi Cyflogwyr

Gwybodaeth i gyflogwyr
Gwybodaeth i gyflogwyr

Mae’r rhaglen o wasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr yn cynnwys:

Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad, gan gynnwys gwybodaeth am ddefnyddio'r - Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg.

  • Manylion am beth i’w ddisgwyl.
  • Cyngor am yr hyfforddiant sydd ar gael. 
  • Cyngor ar gefnogi dysgwyr yn y gweithle.
  • Sesiynau gwybodaeth am y Gymraeg.

Profiadau Cyflogwyr