Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg

Logo Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg
Defnyddio'r Gwiriwr

Mae'r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn declyn diagnostig sy'n gallu cynnig dangosydd i'r defnyddiwr o'i lefel Cymraeg. Ynddo, ceir pedair adran ar gyfer asesu'r bedair sgil iaith - Gwrando, Siarad, Darllen, ac Ysgrifennu. Bydd gan y defnyddiwr hyd at 2 awr i gwblhau'r holl adrannau, a bydd canlyniadau'r adrannau Gwrando a Darllen ar gael yn syth wedi i'r adrannau hynny gael eu cwblhau. Bydd y ddwy adran arall, Siarad ac Ysgrifennu, yn cael eu marcio yn gorfforol, a bydd rhaid dychwelyd i'r bwrdd gwaith i ddarganfod y lefelau ar gyfer y ddwy adran hon yn ddiweddarach. Bydd y Gwiriwr yn cynnig dangosydd o lefel gyfartalog y defnyddiwr hefyd, a bydd modd ail-ddefnyddio'r Gwiriwr wedi tri mis i weld a ydy sgiliau iaith Gymraeg y defnyddiwr wedi datblygu.

Cafodd y Gwiriwr Lefel ei beilota yn ystod 2018-19, ac mae bellach yn fyw yn dilyn datblygiadau pellach. Yn y lle cyntaf, mae'r Gwiriwr ar gael i'r rheiny sy'n ymrwymo i gynllun Cymraeg Gwaith.

Angen cysylltu? Ebostiwch gwiriwr@dysgucymraeg.cymru