Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg

Logo Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg
Defnyddio'r Gwiriwr

Mae'r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn declyn diagnostig sy'n gallu cynnig dangosydd i'r defnyddiwr o'i lefel Cymraeg. Ynddo, ceir pedair adran ar gyfer asesu'r bedair sgil iaith - Gwrando, Siarad, Darllen, ac Ysgrifennu. Bydd gan y defnyddiwr hyd at 30 munud i gwblhau pob adran, a bydd canlyniadau'r adrannau Gwrando a Darllen ar gael yn syth wedi i'r adrannau hynny gael eu cwblhau. Bydd y ddwy adran arall, Siarad ac Ysgrifennu, yn cael eu marcio yn gorfforol, a bydd rhaid dychwelyd i'r bwrdd gwaith i ddarganfod y lefelau ar gyfer y ddwy adran hon yn ddiweddarach. Bydd y Gwiriwr yn rhoi syniad o lefel gyfartalog y defnyddiwr hefyd, a bydd modd ail-ddefnyddio'r Gwiriwr wedi tri mis i weld a ydy sgiliau iaith Gymraeg y defnyddiwr wedi datblygu.

Ar hyn o bryd, caiff y Gwiriwr Lefel ei beilota gan ddysgwyr sy'n ymuno gyda chwrs Cymraeg Gwaith.

O fis Ebrill 2019 ymlaen, bydd y Gwiriwr Lefel ar gael yn fwy eang i gyflogwyr yng Nghymru, bydd gwybodaeth am hynny ar gael fan hyn yn nes at yr amser.