Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg

Gwiriwr Lefel
Croeso!

Mae'r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn adnodd ar-lein sy'n gallu dweud wrth unigolyn beth yw lefel ei iaith Gymraeg ar gyfer y sgiliau o ddarllen, gwrando, ysgrifennu a siarad.

Caiff y bedair sgil iaith eu hasesu - Gwrando, Siarad, Darllen, ac Ysgrifennu.

Bydd canlyniadau'r adrannau Gwrando a Darllen ar gael yn syth. Bydd y ddwy adran arall, Siarad ac Ysgrifennu, yn cael eu marcio, a bydd y canlyniadau ar gael yn fuan wedi hynny.

I ddysgu mwy am gynnwys y gwiriwr, y tasgau a sut i gofrestru, dilynwch y  dolenni o dan Gwybodaeth i ddefnyddwyr a chyflogwyr, a gwyliwch y fideos isod.

Os oes ganddo chi unrhyw gwestiynau ebostiwch: gwiriwr@dysgucymraeg.cymru

 

Gwybodaeth i ddefnyddwyr a chyflogwyr

Pwyswch ar y botymau isod er mwyn gweld y wybodaeth ar gyfer y Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg:

Lefelau Dysgu Cymraeg

Pwyswch ar y botwm isod i ddarllen mwy am y Lefelau Dysgu Cymraeg: