Cefnogi cyflogwyr

Sesiynau Blasu: Gwybodaeth i Gyflogwyr ‘Cymraeg Gwaith’

Gwesty'r Copthorne, Caerdydd:

14.12.17

10.30 - 12.30 neu

14.30 - 16.30

Bydd y Sesiynau Blasu: Gwybodaeth i Gyflogwyr 'Cymraeg Gwaith' yn cynnwys:

·     Rhoi gwybodaeth i swyddogion perthnasol am y Gwasanaeth Gwybodaeth i Gyflogwyr am y Gymraeg

·     Rhannu gwybodaeth am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i chi drwy raglen Cymraeg Gwaith

·     Cyfle i rannu syniadau ynglŷn ag anghenion dysgu eich gweithleoedd ar faterion yn ymwneud â'r Gymraeg a chynyddu sgiliau iaith y gweithlu 

·     Cyflwyniad i'r pecyn Gwybodaeth i Gyflogwyr am y Gymraeg  sydd yn edrych ar yr ystod isod o bynciau: 

1.  Cyflwyniad i’r cyd-destun polisi cyfredol;

2.  Gwybodaeth am yr angen i gynllunio gweithluoedd dwyieithog;

3.  Manteision cynyddu dwyieithrwydd sefydliadol;

4.  Sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad;

5.  Hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol;

6.  Cefnogi dysgwyr yn y gweithle, a

7.  Cynllunio i’r dyfodol.

Mae’r sesiynau wedi eu teilwra ar gyfer:

·     Swyddogion iaith 

·     Swyddogion hyfforddi

·     Staff AD perthnasol 

·     Rheolwyr

 Darperir gan IAITH: y ganolfan cynllunio iaith. Gallwch drefnu eich lle ar un o'r sesiynau trwy ddychwelyd ffurflen gofrestru at post@iaith.eu 

 

Mae’r rhaglen o wasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr yn cynnwys:

  • Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad.
  • Manylion am beth i’w ddisgwyl drwy annog staff i ddilyn cyrsiau Cymraeg.
  • Cyngor am yr hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu.
  • Cyngor ar gefnogi dysgwyr yn y gweithle.
  • Sesiynau gwybodaeth am y Gymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen, neu lawrwytho'r Pecyn i Gyflogwyr.

Am fwy o wybodaeth, ac i fynegi eich diddordeb fel cyflogwr yn y gwasanaeth hwn, cliciwch yma