Cefnogi cyflogwyr

Mae’r rhaglen o wasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr yn cynnwys:

  • Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad.
  • Manylion am beth i’w ddisgwyl drwy annog staff i ddilyn cyrsiau Cymraeg.
  • Cyngor am yr hyfforddiant sydd ar gael i’ch helpu.
  • Cyngor ar gefnogi dysgwyr yn y gweithle.
  • Sesiynau gwybodaeth am y Gymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen, neu lawrwytho'r Pecyn i Gyflogwyr.

Am fwy o wybodaeth, ac i fynegi eich diddordeb fel cyflogwr yn y gwasanaeth hwn, cliciwch yma