Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Cefnogi cyflogwyr

Mae’r rhaglen o wasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr yn cynnwys:

  • Cyngor ar sut i ddadansoddi anghenion sgiliau Cymraeg eich sefydliad.
  • Manylion am beth i’w ddisgwyl.
  • Cyngor am yr hyfforddiant sydd ar gael. 
  • Cyngor ar gefnogi dysgwyr yn y gweithle.
  • Sesiynau gwybodaeth am y Gymraeg.