Mae Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn offeryn diagnostig i'ch helpu i ddarganfod eich lefel o gymhwysedd Cymraeg wrth ddarllen, ysgrifennu, gwrando a siarad. Er mwyn defnyddio'r offeryn bydd angen i chi fod wedi cofrestru. Cofrestrwch neu fewngofnodwch isod.