Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau i Brentisiaid

Opsiynau eang i brentisiaid 16-25 oed
Opsiynau i Brentisiaid

Mae nifer o opsiynau dysgu a datblygu sgiliau Cymraeg ar gael am ddim i bobl ifanc 16-25 oed sy'n dilyn prentisiaeth. 

Un opsiwn ydy dysgu Cymraeg gyda phrentisiaid eraill. Gallwch ddysgu mewn grŵp yn rhithiol neu wyneb yn wyneb, gyda gwersi wythnosol, neu batrwm dysgu wedi'i deilwra i'ch anghenion chi. Llenwch y ffurflen dangos diddordeb ar waelod y dudalen, neu cysylltwch â ni dros ebost i drafod: swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.