Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau i unrhyw un 16-25 oed

Opsiynau amrywiol i unrhyw un 16-25 oed
Cyrsiau Lleol a Rhithiol

Mae dewis o wahanol ddulliau dysgu ar gael i sicrhau dy fod yn gallu mwynhau dysgu Cymraeg mewn ffordd sy'n addas i ti. 'Dyn ni hefyd yn cynnig cyrsiau ar wahanol lefelau - o rai i ddechreuwyr i rai ar gyfer gloywi.

Os wyt ti rhwng 16 a 25 oed, galli di gofrestru ar gwrs yn rhad ac am ddim.

Bydd cyrsiau penodol i rai 16-25 oed yn cael eu cynnig unwaith eto o fis Medi 2023 ymlaen. Bydd dolen ar gael fan hyn unwaith bydd y cyrsiau yma'n cael eu hysbysebu.

Galli di chwilio am gwrs trwy glicio ar 'Dod o hyd i gwrs' isod. Wrth i ti gofrestru a gosod dy ddyddiad geni, bydd ffi y cwrs yn diflannu. Os hoffet sgwrs i drafod yr opsiynau, mae manylion cyswllt y darparwyr lleol ar gael drwy glicio fan hyn.

Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.