Siarad

Cynllun Siarad
Lansio Cynllun Siarad

 

 

Eisiau ymarfer eich Cymraeg?

 • >

  Dyma gyfle newydd i gwrdd â siaradwyr Cymraeg mewn sefyllfa gymdeithasol (social setting) i ymarfer eich Cymraeg. 

 • >

  10 awr o ymarfer siarad.

 • >

  Ddim yn wers!

Eisau helpu dysgwr?
Cynllun Siarad

Eisiau helpu dysgwyr?

 • >

  Mae 'Siarad' yn gynllun sy'n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr. 

 • >

  Y nod ydy rhoi hyder i ddysgwyr i siarad a defnyddio mwy o Gymraeg.

 • >

  Oes gennych chi 10 awr sbâr dros y misoedd nesaf?

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi lansio cynllun newydd sy’n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr ar lefel Canolradd, Uwch neu Hyfedredd.

Mae dysgu iaith fel dysgu canu offeryn – mae angen digon o ymarfer. Mae creu cyfleoedd i’n dysgwyr ymarfer siarad Cymraeg y tu allan i’r dosbarth, felly, yn rhan hollbwysig o waith y Ganolfan Genedlaethol. Nod y cynllun hwn yw meithrin hyder a rhuglder ein dysgwyr a’u hannog i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu bywydau pob dydd.

Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol