Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Siarad

Gofynnwn i’r parau Siarad beidio â chyfarfod wyneb yn wyneb. Gallwch gadw mewn cysylltiad gyda'ch gilydd dros y ffôn neu drwy Skype neu un o’r platfformau eraill.

Cynllun Siarad
Lansio Cynllun Siarad

 

 

 

 

Eisiau ymarfer eich Cymraeg?

 • >

  Dyma gyfle newydd i gwrdd â siaradwyr Cymraeg mewn sefyllfa gymdeithasol (social setting) i ymarfer eich Cymraeg. 

 • >

  10 awr o ymarfer siarad.

 • >

  Ddim yn wers!

Eisau helpu dysgwr?
Cynllun Siarad

Eisiau helpu dysgwyr?

 • >

  Mae 'Siarad' yn gynllun sy'n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr. 

 • >

  Y nod ydy rhoi hyder i ddysgwyr i siarad a defnyddio mwy o Gymraeg.

 • >

  Oes gennych chi 10 awr sbâr dros y misoedd nesaf?

 • >

  Beth sy'n helpu wrth siarad â dysgwyr? 

  Mae cyngor defnyddiol yn y rhaglen yma.

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi lansio cynllun newydd sy’n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr ar lefel Canolradd, Uwch neu Hyfedredd.

Mae dysgu iaith fel dysgu canu offeryn – mae angen digon o ymarfer. Mae creu cyfleoedd i’n dysgwyr ymarfer siarad Cymraeg y tu allan i’r dosbarth, felly, yn rhan hollbwysig o waith y Ganolfan Genedlaethol. Nod y cynllun hwn yw meithrin hyder a rhuglder ein dysgwyr a’u hannog i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu bywydau pob dydd.

Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg GenedlaetholRydych yn cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn ar eich risg eich hunan a disgwylir i chi gymryd bob gofal. Un amod i’r cynllun yw bod yn rhaid trefnu cwrdd mewn llefydd cyhoeddus. Cysylltwch â’r cydlynydd lleol os oes gennych unrhyw gwestiynau neu unrhyw bryderon ar unrhyw adeg.