Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwrs Rhithiol

mewn grŵp, gyda thiwtor
Cwrs Rhithiol

Awydd dysgu Cymraeg ar y cyd â myfyrwyr eraill sy'n astudio yr un pwnc a ti? Os felly, dyma'r math delfrydol o gwrs i ti!

- Dysgu Rhithiol (ar Teams/Zoom) 

- Dysgu ar y cyd â myfyrwyr eraill

- Yn bosib ar unrhyw lefel: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch, Hyfedredd (dibynnol ar niferoedd)

- Gwersi wythnosol gyda thiwtor

- Cynnwys wedi'i deilwra i dy bwnc astudio (dibynnol ar niferoedd)

Dangos Diddordeb

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb yn y cyfleoedd sydd ar gael. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofiwch roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i chi.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us