Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgwraig yn ennill cwrs Dysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn

Dysgwraig yn ennill cwrs Dysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn
Cystadleuaeth Nant Gwrtheyrn

Mae dysgwraig sy’n hanu o orllewin Swydd Efrog, wedi ennill cwrs Dysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, sef y ganolfan iaith a diwylliant yng ngogledd orllewin Cymru.

Enillodd Sarah Zylinski, a ddechreuodd ddysgu Cymraeg ym mis Ionawr, y cwrs trwy gymryd rhan mewn arolwg ar-lein o’r enw ‘Dweud eich Dweud’ gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, lle bu’n lleisio ei barn am ddysgu’r iaith.

Dywedodd Sarah, sydd yn dilyn cwrs lefel Mynediad gydag un o ddarparwyr y Ganolfan Genedlaethol sef Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin, sy’n cael ei redeg gan Brifysgol Bangor:

‘‘Dw i’n meddwl bod y ddarpariaeth ar gyfer oedolion i ddysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn wych, ac roeddwn i’n awyddus i allu cyfleu hynny.  Dw i’n credu ei bod yn bwysig i’r rheiny ohonom sydd yn awyddus i ddysgu’r iaith gael digon o gyfleoedd a chefnogaeth wrth ddysgu.’’

Mae Sarah, sydd yn byw yng Nghwm-y-Glo ar gyrion Caernarfon, yn mynychu dosbarth nos wythnosol ym Mhrifysgol Bangor.  Mae Sarah yn defnyddio ei Chymraeg wrth gyfarch pobl mewn siopau lleol a gyda chydweithwyr yn y Brifysgol lle mae’n ddarlithydd mewn Bioleg y Môr. 

Mae Sarah yn edrych ymlaen at wella ei sgiliau ar y cwrs yn Nant Gwrtheyrn a hefyd ennill hyder er mwyn gwneud mwy o ddefnydd o’i Chymraeg.  Mae hefyd yn edrych ymlaen at dreulio amser mewn lle mor ysbrydoledig:

‘‘Roeddwn i’n cerdded y bryniau uwchben Nant Gwrtheyrn ac yn meddwl ei fod yn lle mor hardd, felly roedd hi’n gyffrous meddwl y gallwn fynd a threulio amser yno!  Mi fuaswn i wirioneddol yn hoffi siarad gyda fy ffrindiau a’m cymdogion yn eu hiaith eu hunain. Dw i wrth fy modd yn byw yng ngogledd Cymru ac mae’n ymddangos bod gallu siarad yr iaith yn rhan bwysig iawn o fy mywyd yma.’’

Llun: Sarah (ar y chwith) gyda'i ffrind Holly, sydd hefyd yn dysgu Cymraeg, yn cerdded yng ngogledd Cymru.