Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Mike

Holi Mike

Mae Mike Brown yn byw ym Merthyr, ac yn dysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Gwent, sy’n cael ei drefnu gan Goleg Gwent ar ran Y Ganolfan Dysgu Cymraeg.  Dyma ychydig o’i hanes:

Gyda phwy dych chi’n siarad Cymraeg/ble dych chi’n ymarfer?

Dw i’n aelod o ddau ddosbarth gyda Dysgu Cymraeg Gwent.  Dw i hefyd yn aelod o’r cynllun Siarad ac yn cael gwers un i un gyda thiwtor bob wythnos.  Dw i’n gwneud llawer o bethau yn y gymuned, fel mynd am dro gyda grŵp cerdded Menter Iaith Caerffili, a mynd i sawl bore coffi bob mis.  Mae llawer o gyfleoedd i ymarfer y Gymraeg yn yr ardal, dw i’n lwcus iawn!

Beth ydy’r peth gorau am ddysgu Cymraeg?

Ymuno â diwylliant newydd – mae’n agor drysau i mewn i fyd newydd.

Pa wahaniaeth mae dysgu Cymraeg wedi ei wneud i chi? 

Mae fy mywyd yn fwy cyfoethog, achos dw i wedi dysgu cymaint am ddiwylliant Cymru.

Dych chi’n hoffi gwylio S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru?

Weithiau, dw i’n gwylio S4C Clic gyda is-deitlau.  Dw i’n mwynhau gwrando ar Radio Cymru, rhaglenni fel Dros Frecwast a’r Post Prynhawn.  Dw i hefyd yn gwrando ar bodlediadau fel ‘Siarad Moel’ a ‘Pigion.’

Unrhyw gyngor i ddysgwyr eraill sy eisiau dechrau dysgu Cymraeg?                       

Dod o hyd i'r grŵp cywir, ac ymarfer yng nghwmni eraill cymaint â phosibl.  Gall e fod yn llawer o hwyl!

Dych chi’n gobeithio parhau i ddysgu Cymraeg?

Heb os nac oni bai!