Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dysgwraig yn defnyddio YouTube er mwyn ymarfer ei Chymraeg

E'zzati Ariffin

Mae dysgwraig o Frunei, Asia sydd bellach yn byw yn Hwlffordd, Sir Benfro wedi lansio tudalen YouTube er mwyn ymarfer ei Chymraeg.

Mi wnaeth E’zzati Ariffin symud i Gymru yn 2013 er mwyn astudio gradd Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Yn ystod ei chyfnod yno, mi wnaeth hi gyfarfod ei gŵr, Rhodri a phenderfynodd roi cynnig ar ddysgu’r iaith.  Maent bellach yn byw yn Hwlffordd gyda’u mab 10-mis oed, Idris.

Ar y dudalen YouTube, mae E’zzati i’w gweld yn defnyddio’r Gymraeg wrth iddi ymweld â rhannau o Sir Benfro gyda’i theulu.  Mae hi hefyd yn ymarfer yr iaith gyda’i gŵr a’i theulu yng nghyfraith ac yn mynychu sesiynau ‘Cicio’r Cof’, diwrnodau adolygu i ddysgwyr gyda Dysgu Cymraeg Sir Benfro.

Meddai E’zzati:

‘‘Mae dysgu iaith newydd bob amser yn sialens ond dw i’n caru’r iaith Gymraeg ac yn benderfynol o ddod yn rhugl rhyw ddiwrnod.  Dw i’n trio siarad cymaint â dw i’n gallu a pheidio â phoeni gormod am ramadeg.  Dw i hefyd yn ysgrifennu sut dw i’n teimlo mewn dyddiadur bob nos cyn mynd i gysgu.’’

Mae bod ynghanol eira yn brofiad anghyfarwydd i E’zzati ond mae’n ymddangos ei bod hi’n mwynhau’r eira mewn dau fideo ar ei thudalen YouTube:

‘‘Dw i’n hoffi’r tywydd yma yn y gwanwyn a’r haf ac wrth gwrs yn y gaeaf os ’dyn ni’n lwcus i gael eira!  Mae Cymru yn wlad mor ddiddorol diolch i’r holl gestyll sydd i’w gweld a’r holl lwybrau cerdded gwych.’’

I ddod o hyd i gwrs Dysgu Cymraeg, neu gyfleoedd i ymarfer yr iaith, ewch i dysgucymraeg.cymru.

Er mwyn gweld fideos ychwanegol gan E'zzati, mae modd gweld ei thudalen YouTube yma.