Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
Croeso.Dyn ni'n darparu dosbarthiadau a digwyddiadau i ddysgwyr ar gyfer pob lefel ar draws Sir Benfro.Dulliau dysgu hyblyg ar gael. Bydd ein tiwtoriaid cyfeillgar yn dy helpu i wella dy Gymraeg a bydd digon o hwyl wrth ddysgu!

Cyrsiau Cymraeg wedi eu darparu gan Sir Benfro’n Dysgu, Cyngor Sir Penfro ar ran Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli
Ysgol Bro Preseli
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QH

01437 770180

Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau

0%
o ddysgwyr Cymraeg Sir Benfro yn meddwl bod eu tiwtor yn dysgu eu cwrs yn effeithiol.
0%
o ddysgwyr Cymraeg Sir Benfro yn mwynhau dysgu Cymraeg.
0%
o ddysgwyr Sir Benfro yn cytuno neu yn cytuno’n gryf gyda’r gosodiad.‘Dw i’n cael digon o help gan fy narparwr yn ystod y cwrs’
0%
o ddysgwyr Cymraeg Sir Benfro yn cytuno neu yn cytuno’n gryf gyda’r gosodiad.'Mae fy nhiwtor yn rhoi cyngor i fy helpu i wella’