Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau i bawb

Mae cyrsiau ar gael ar bump lefel dysgu

Lefelau dysgu

Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael ar bump lefel: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Gloywi.  Felly os dych chi'n ddechreuwyr neu'r siaradwr profiadol, bydd cwrs i chi!

Darllenwch am y lefelau ar y dudalen yma.

Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos.  Gallwch ddysgu wyneb-yn-wyneb mewn dosbarth yn eich cymuned, neu ddysgu mewn dosbarth rhithiol, gan ddefnyddio Zoom neu Teams.

Chwilio am gwrs

Defnyddiwch ein chwilotwr cyrsiau i ddod o hyd i gwrs.

18-25 oed?

Os dych chi'n 18-25 oed, byddwch yn gallu dilyn cwrs am ddim.  Wrthi i chi gofrestru a nodi eich dyddiad geni, bydd disgownt awtomatig.