Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Sesiwn flasu am ddim

Adnabod rhywun sy eisiau dechrau dysgu Cymraeg?
C’mon Cymru!

Diolch i bawb ddaeth i'n sesiwn flasu rithiol ar 10 Tachwedd. 

Os oes diddordeb gyda chi i ddilyn cwrs Dysgu Cymraeg, gallwch chwilio am un yma.

Methu aros i ddechrau?  Beth am ddilyn un o'n cyrsiau hunan-astudio byr.

Pob lwc gyda'r dysgu!

 

Os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi e-bostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru