Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

WSOL ac ESOL – Cyfnewid gwybodaeth

Dydd Gwener, 25 Hydref

Nod y cyfarfod yw i ymarferwyr Dysgu Cymraeg ac ymarferwyr ESOL ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth a phrofiad. Bydd ymarferwyr ESOL yn dysgu am yr adnoddau Dysgu Cymraeg sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ESOL a bydd ymarferwyr Dysgu Cymraeg yn dysgu am fod yn ymwybodol o drawma wrth ddysgu. Mae’r gweithdy ar gyfer ymarferwyr a fydd yn dysgu cyrsiau Croeso i Bawb.

Dydd Gwener, 25 Hydref yng Ngholeg y Cymoedd, Heol y Coleg, Nantgarw, CF15 7QY.

10am                                        Coffi a chofrestru

10.30am-12pm                     Dysgu ‘Croeso i Bawb’
                                                   Eirian Conlon, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedaelthol

12pm                                        Cinio

12.30pm-2pm                       Dysgu sy’n Ystyriol o Drawma (TrACEs)
                                                   Emma Ganderton, Pennaeth cynorthwyol yr Ysgol - Sgiliau ac ESOL, Coleg y Cymoedd

Bydd offer cyfieithu ar gael.

Cofrestrwch drwy lenwi'r ffurflen isod.

Cofrestru