Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cynlluniau Sectorol Cymraeg Gwaith

Fel rhan o Gynllun Cymraeg Gwaith, cefnogir cynlluniau sectorol sydd wedi mynd o nerth i nerth dros y dair blynedd ddiwethaf, ac wedi profi'n llwyddiannus ac effeithiol.

Mae Cyrsiau Blasu Ar-lein eisoes mewn lle ar gyfer y sectorau canlynol:

- Iechyd

- Gofal

- Gwasanaethau Cyhoeddus

- Arweinwyr ac Ymarferwyr mewn Addysg

- Twristiaeth a Lletygarwch

- Manwerthu

- Darparwyr Gofal Plant

Yn ogystal â theilwra cyrsiau byrion sectorol, mae Cymraeg Gwaith yn cefnogi cynlluniau sectorol ehangach. Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu mwy amdanynt.

 

gwasanaethau cyhoeddus
iechyd