Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Camau

Gan fod cynyddu darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar yn allweddol i’n nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr, mae angen sicrhau cynllun cydlynus ar gyfer datblygu’r gweithlu hollbwysig hwn.

Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr
Logo Camau

*Nid yw’r cyrsiau hyn yn cael eu cynnal ar hyn o bryd.  Gallwch ymarfer eich Cymraeg yn y cartref trwy ddefnyddio dros 1,500 o adnoddau digidol rhad ac am ddim.  Mae adnoddau wedi’u teilwra ar gyfer gwahanol lefelau dysgu. Mae mwy o wybodaeth yma am ffyrdd eraill o ymarfer eich Cymraeg.*

 

Cynllun Dysgu Cymraeg penodol ar gyfer y gweithlu Addysg a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yw Camau.

Mae’r cynllun yn cynnwys:

 • Pump cwrs ar wahanol lefelau rhuglder: Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch a Mynediad ar gyfer y sector Chwarae
 • Pedwar model dysgu sy’n cynnig 20 awr o hyfforddiant hyblyg:
  • Model 1 Sesiynau min nos/fore Sadwrn (3 awr x 7 sesiwn)
  • Model 2 Modelu patrymau iaith yn y lleoliad gwaith (3 awr x 7 sesiwn)
  • Model 3 Rhyddhau ymarferwyr am 2 awr ar y tro (2 awr x 10 sesiwn)
  • Model 4 Cwrs bloc (3 diwrnod x 7 awr)
 • Cwrs ymwybyddiaeth ar-lein
 • Cefnogaeth Mentora ac Ôl-Ofal gan Gydlynwyr Iaith
 • Asesu lefel sgiliau iaith gyda’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg
 • Costau cyflenwi i gyflogwyr sy’n rhyddhau staff i fynychu hyfforddiant yn ystod amser gwaith (£10 yr awr)
Camau
Camau