Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Codi Hyder Cymraeg Gwaith

Canfu ymchwil diweddar fod canran arwyddocaol o'r rheiny sy'n medru'r Gymraeg yn peidio â'i defnyddio oherwydd diffyg hyder. Amcan y Cyrsiau Codi Hyder, sy'n newydd ar gyfer Cymraeg Gwaith ar gyfer 2021-22, ydy newid arferiad craidd a chodi hyder siaradwyr anfoddog fel eu bod yn defnyddio'r Gymraeg pan fyddent fel arfer yn defnyddio'r Saesneg. Bydd y math newydd hwn o gwrs yn cynnwys sesiynau sy'n cyflwyno 12 awr o oriau cyswllt cychwynnol. Bydd y tiwtor yn cytuno ar gynllun gweithredu unigol gyda phob mynychwr cwrs, i'w cyflawni erbyn y sesiwn ddilynol. O ganolbwyntio ar godi hyder wrth ymgymryd â thasgau penodol, e.e. ysgrifennu ebost, paratoi at bwyllgor penodol, neu gyfarfod, bydd y sesiynau yn cymell defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

Mae'r math hwn o gwrs ar gael i gyflogwyr sy'n cefnogi nifer o ddysgwyr i ddysgu Cymraeg drwy'r Cynllun Cymraeg Gwaith.

Codi Hyder