Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Yn gweithio neu'n ddi-waith

Cyrsiau i rai sy'n 16-25 ac mewn gwaith neu'n ddi-waith
Sgiliau Cymraeg ar gyfer y Gweithle

Mae nifer o opsiynau dysgu a datblygu sgiliau Cymraeg ar gael am ddim i bobl ifanc 18-25 oed sydd mewn gwaith, yn gwrifoddoli, neu'n ddi-waith.

Mae Cynllun Cymraeg Gwaith yn cynnig opsiynau amrywiol. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys:

  • Cyrsiau hunan-astudio ar-lein byrion - ar gael unrhyw le, unrhyw bryd, ac mae sawl un wedi'u teilwra i sectorau penodol
  • Hunan-astudio gyda chefnogaeth tiwtor
  • Cyrsiau wythnosol mewn grŵp - yn rhithiol neu wyneb yn wyneb
  • Cwrs Preswyl Codi Hyder i Ddefnyddio'r Gymraeg

Clicia ar y ddolen isod i ddysgu mwy am yr opsiynau sydd ar gael drwy'r Cynllun Cymraeg Gwaith, neu galli di gysylltu â ni trwy ebostio cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru

Dangos Diddordeb

Eisiau'r manylion diweddaraf am unrhyw gyfleoedd newydd? Llenwa'r ffurflen isod i gofrestru dy ddiddordeb. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofia roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i ti.

Cofrestru Diddordeb

Os wyt ti rhwng dwy sefyllfa (e.e. rhwng ysgol a phrifysgol), dewisa'r un fydd yn wir i ti nesaf / If you're between two situations (e.g. between school and university), select the one that will be true next).
Cliciwch isod i ddysgu mwy am y lefelau / Click below to learn more about the levels.

Dewiswch y dull(iau) dysgu sydd o ddiddordeb i chi. / Choose the learning method(s) of interest to you.