Dysgwyr

Cronfa Ariannol Wrth Gefn i Ddysgwyr

Wyt ti eisiau cymorth ariannol wrth ddysgu Cymraeg?

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni isod:

Taenlen Gwybodaeth (Dwyieithog)

Polisi (Cymraeg)

Polisi (Saesneg)

Ffurflen Gais (Dwyieithog) (Word)

Ffurflen Gais (Dwyieithog) (pdf)

I wneud cais, mae angen cwblhau’r ffurflen a’i ddychwelyd at: cyllid@dysgucymraeg.cymru

Neu, mae’n bosib postio’r ffurflenni at:

Swyddog Gweithredol Cyllid
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

Nodwch fod ceisiadau ar gyfer Tymor yr Haf i’w derbyn cyn 31 Gorffennaf 2017.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau ynglŷn â’r ffurflenni, siaradwch gyda’ch tiwtor/darparwr, neu cysylltwch â’r Swyddog Gweithredol Cyllid ar 01267 225114.