Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Adnoddau Cymraeg Gwaith

Yma, cewch hyd i bob math o adnoddau defnyddiol i'ch cynorthwyo chi wrth i chi ddysgu, gwella, a defnyddio eich sgiliau Cymraeg ar gyfer y gwaith.

Ydy'r Gymraeg yn newydd i chi? Os felly, cliciwch ar y ddolen i'r dde i weld y cyrsiau byrion ar-lein sydd ar gael i chi yn rhad ac am ddim! Mae'r cyrsiau 'Croeso' a 'Croeso Nôl' yn rhai cyffredinol, tra bod eraill wedi'u teilwra ar gyfer sectorau penodol. Ewch am sbec!

Ydych chi eisoes yn rhugl ac yn awyddus i roi sglein ar eich sgiliau Cymraeg? Cliciwch ar y ddolen i'r dde i ddod o hyd i gwrs ar-lein 'Gwella'.

Isod, wele adnoddau pellach defnyddiol, megis:

- Gwybodaeth am y lefelau Cymraeg a sut i wirio eich lefel;

- Gwybodaeth am Becyn Cysgliad i'ch cynorthwyo i ddefnyddio'r Gymraeg ar y cyfrifiadur;

- Adnoddau digidol i gynorthwyo gyda dysgu Cymraeg.