Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
triangle vector pattern triangle vector pattern

Cwrs Mynediad Rhan 2

Mynediad 2 (Entry 2)
Preswyl
18: Preswyl
Cyfeirnod y Cwrs: C2434
Hyd: 1 Wythnos
Cychwyn: 10/06/2024
Gorffen: 14/06/2024
Amser + Diwrnod: 09:30 - 17:00 Dydd Llun - Dydd Gwener
Tafodiaith: D/B
Ffrwd dysgu: Prif Ffrwd
Darparwr: Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn
Lleoliad: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL
£545.00
Llefydd ar ôl: 0
Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: 10/05/2024

Ynglŷn â'r cwrs

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Parhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

Ar y cwrs hwn, bydd yr elfennau hyn yn cael eu trafod:

•adolygu patrymau’r amser presennol

•dysgu’r amser perffaith: wedi

•meddiant, e.e. fy nghar i, dy gar di, ei gar o/e, ei char hi

•creu brawddegau yn y gorffennol syml, e.e. ‘Es i i Bwllheli ddoe’

•gofyn ac ateb cwestiwn yn y gorffennol syml

•mynegi eisiau neu angen

•ie / nage

•dysgu enwau rhannau’r corff

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel. Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 diwrnod (telerau dyddiol) am £140. Cysylltwch â ni i archebu.

Eisiau archebu nosweithiau llety ychwanegol? E-bostiwch: llety@nantgwrtheyrn.org ar ôl cofrestru.

(PRESWYL)