Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Cymraeg y Cynllun Sabothol

Cwrs lefel Canolradd i athrawon cynradd

Manylion y Cwrs

Cwrs i Bwy: Athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg/dwyieithog sydd â rhai sgiliau yn y Gymraeg eisoes. 

Lefel: Cwrs lefel Canolradd

Hyd: 1 tymor ysgol, llawn amser.  Tymor y Gwanwyn fel arfer.

Dull Dysgu: Darpariaeth gyfunol, 3 diwrnod ar-lein a 2 ddiwrnod mewn ‘Hwb’ lleol.

Lleoliad: 3 diwrnod ar-lein a 2 ddiwrnod mewn ‘Hwb’ lleol.

Bwriad y cwrs:

  • Dysgu’r iaith a dysgu sut i addysgu’r Gymraeg yn drawsgwricwlaidd yn effeithiol yn yr ysgol.
  • Dysgu am fethodolegau dysgu iaith er mwyn arfogi’r athrawon â’r sgiliau angenrheidiol i godi safonau nôl yn yr ysgol.
  • Gall athrawon wneud cais ar gyfer y cwrs Canolradd fel dilyniant o’r cwrs lefel Sylfaen.

Er mwyn mynegi diddordeb mynychu'r cwrs yma, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

 

Cofrestru eich diddordeb

Cwrs lefel Canolradd i athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg/dwyieithog sydd â rhai sgiliau Cymraeg eisoes.

Cwrs lefel Canolradd i athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg/dwyieithog sydd â rhai sgiliau Cymraeg eisoes.