Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Cymraeg y Cynllun Sabothol

Cymraeg Mewn Blwyddyn i athrawon ysgolion cynradd

Manylion y Cwrs

Cwrs i Bwy: Athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg sydd â rhywfaint o sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg. (Athrawon y Cyfnod Sylfaen a/neu CA2)

Lefel: Cymraeg mewn Blwyddyn

          Tymor 1 – Lefel Sylfaen
          Tymor 2 – Lefel Canolradd
          Tymor 3 – Lefel Uwch

Hyd: 3 thymor ysgol, llawn amser

Dull Dysgu: Dapariaeth gyfunol, 3 diwrnod ar-lein a 2 ddiwrnod mewn ‘Hwb’ lleol

Lleoliad: 3 diwrnod ar-lein a 2 ddiwrnod mewn ‘Hwb’ lleol

Bwriad y cwrs:

  • Canolbwyntio ar sgiliau iaith ac anelu tuag at ruglder erbyn diwedd y flwyddyn.
  • Datblygu athrawon i fod yn bencampwyr iaith yn eu hysgolion yn ogystal â bod yn ymarferwyr sy’n gallu arwain ar y Gymraeg o fewn rhwydwaith eu hysgolion.
  • Rhoi pwyslais ar ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o sgiliau addysgeg dysgu iaith fel y gall yr athrawon ddychwelyd i’w hysgolion i arwain ar y Gymraeg yn hyderus a darparu hyfforddiant i’w cydweithwyr.

Er mwyn mynegi diddordeb mynychu'r cwrs yma, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us