Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Croeso i Bawb

Mwynhau dysgu Cymraeg
Helo!

Croeso i'r Gymraeg

Os dych chi'n newydd i Gymru a ddim yn siarad llawer o Saesneg, mae cyrsiau ac adnoddau ar gael trwy gyfrwng ieithoedd gwahanol.

Gallwch ddysgu mwy am Gymru trwy ddilyn uned hunan-astudio ar-lein trwy gyfrwng:

Gallwch fwynhau cwrs blasu ar-lein, neu ddilyn un o gyrsiau ar-lein SaySomethinginWelsh. Pwyswch ar y teils ar waelod y dudalen yma, neu mae croeso i chi e-bostio swyddfa@dysgucymraeg.cymru

Cofiwch fod cyrsiau blasu wyneb-yn-wyneb hefyd yn dechrau cyn bo hir.