Cwestiynau ac Atebion - Cwrs ar-lein

Rydw i wedi cwblhau y ffurflen gofrestru ar gyfer y cwrs ar lein. Sut mae staff y sefydlaid yn cofrestru ar y cwrs?

Pan fyddwn ni yn derbyn eich ffurflen cofrestru, rydym yn cofrestru enw eich sefydliad ar y system. Bydd dolen a chyfarwyddiadau i ymuno â’r cwrs yn cael ei anfon atoch yn syth y byddwn wedi gwneud hyn. Chi fydd yn gyfrifol am ddosbarthu’r manylion yma yn fewnol i’ch staff.

Oes angen i ni gael nifer terfynol o staff sydd eisiau gwneud y cwrs ar lein cyn i ni gwblhau y ffurflen gofrestru?  

Nid yw hyn yn hanfodol, ond byddai’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i ni.

Rydym wedi cofrestru fel cyflogwr: sut allwn ni weld beth yw cynnydd y staff?

Gallwn ddarparu gwybodaeth am y cyflogwr, nifer y staff sydd wedi cofrestru  a’u cynnydd. E-bostiwch cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru a gallwn gasglu’r wybodaeth yma ichi.

Bydd yr enw cyswllt sy’n gysylltiedig â’r ffurflen gofrestru hefyd yn derbyn e-bost pan fydd aelod o staff wedi cwblhau’r cwrs.  

Pa fersiwn o Internet Explorer sydd angen arna'i i gefnogi'r cwrs ar lein yn llawn?

Byddwch angen Internet Explorer (IE) 10 neu uwch i gefnogi’r modiwlau a’r gweithgareddau. Gallwch lawrlywtho’r fersiwn diweddaraf o IE am ddim i’ch cyfrifiadur/ gliniadur yma.

Nid yw rhai o’r gweithagerddau yn gweithio’n iawn yn y modiwlau. Beth yw’r rheswm am hyn?

Mae angen i chi sicrhau eich bod yn defnyddio y fersiwn mwyaf diweddaraf yn eich porwr er mwyn cefnogi’r gweithgareddau yma.

Mae ein adnoddau yn gweithio ar y rhan fwyaf o’r porwyr, e.e Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari. Os ydych yn defnyddio Internet Explorer (IE), gwenwch yn siwr eich bod yn defnyddio fersiwn 10 neu uwch. Os byddwch yn defnyddio fersiwn llai na hyn, gall y modiwlau ymddangos yn wallus.  

Gallwch larwlywtho y fersiwn diweddaraf o IE I’ch cyfrifiadur/ gliniadur yma.

Dw i wedi anghofio fy nghyfrinair

Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, cliciwch ar y botwm ‘Forgotten password’ yn y dudalen mewngofnodi, ac yna dilynnwch y cyfarwyddiadau:

https://auth.dysgucymraeg.cymru/login?signin=db910e2bf34e612e99eed1f29f7e6938

Problem creu cyfrif

Mae angen i chi sicrhau bod eich cyferiad e-bost yn ddilys, ac eich bod wedi awdurdodi yr e-bost.

Ydy’r cwrs yn cadw a chofio pa unedau yr ydw i wedi eu cwblhau?

Ydy, gallwch weld eich cynnydd a chychwyn y cwrs ar lein ble roeddech chi ddiwethaf.

Nid yw’r cyfleusterau sain yn gweithio, neu does gen i ddim cyfleusterau sain ar fy nghyfrifiadur.

Os nad oes gennych chi seinydd (speaker) ar eich cyfrifiadur, gallwch ddilyn y cwrs ar ffonau clyfar neu dabled. Cofiwch roi eich clustffonau ymlaen.

Os oes gennych gyfleusterau sain, gwiriwch osodiadau eich cyfrifiadur, a cheisio eto.   

Nid yw’r botwm  "back to the Menu" yn gweithio

Os nad yw’r botwm yn gweithio, ceisiwch pwyso ‘X’ ar y ffenestr i gau’r weithgaredd.