Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith

Mae cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith yn ôl ar gyfer 2021! Dyma gyrsiau codi hyder wedi eu cyllido'n llawn a'u cyflwyno yn rhithiol dan ofal tiwtoriaid profiadol. Yn ychwanegol i'r sesiynau gyda thiwtor, bydd elfennau hunan-astudio newydd. 

Mae cyrsiau ar lefelau Canolradd, Uwch neu Hyfedredd ar gael yn ystod misoedd Ionawr - Mawrth 2021. Cynhelir y cyrsiau dros bythefnos, gyda 6 sesiwn ddysgu rhyngweithiol ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher am bythefnos yn olynol. Wele'r dyddiadau cwrs isod.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r darparwr Nant Gwrtheyrn: 

cymraeggwaith@nantgwrtheyrn.org

cyfrifiadur
nant