Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Codi Hyder a Defnyddio Nant Gwrtheyrn

CYRSIAU PRESWYL A RHITHIOL ‘DEFNYDDIO’ CYMRAEG GWAITH HAF 2023 

Pleser yw gallu cyhoeddi bloc newydd o ddyddiadau preswyl a rhithiol ar gyfer y cyrsiau ‘Defnyddio’ Cymraeg Gwaith.  Dyma gyrsiau pum niwrnod sy’n cael eu cynnig ar lefel Canolradd, Uwch, Gloywi – Siarad a Gloywi – Ysgrifennu ac sydd wedi eu cyllido’n llawn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yng Nghymru.

Dyddiad / Date

Lefel / Level

Preswyl (Residential) / Rhithiol (Virtual) 

15/05/23 - 19/05/23 

Canolradd / Intermediate

Preswyl / Residential

5/06/23 - 09/06/23

Uwch / Advanced

Preswyl / Residential

26/06/23 - 30/06/23

Gloywi - Ysgrifennu / Proficiency - Writing

Preswyl / Residential

3/7/23 - 7/7/23

Canolradd / Intermediate

Preswyl / Residential

17/7/23 - 21/7/23

Gloywi - Siarad / Proficiency - Speaking

Preswyl / Residential

24/7/23 - 28/7/23

Canolradd / Intermediate

Rhithiol / Virtual

4/9/23 - 8/9/23

Uwch / Advanced

Rhithiol / Virtual

11/9/23 - 15/9/23

Uwch / Advanced

Preswyl / Residential

18/9/23 - 22/9/23

Gloywi - Ysgrifennu / Proficiency - Writing

Rhithiol / Virtual

25/9/23 - 29/9/23

Gloywi - Siarad / Proficiency - Speaking

Rhithiol / Virtual

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r darparwr, Nant Gwrtheyrn: 

cymraeggwaith@nantgwrtheyrn.org