Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith

Mae cyrsiau 'Defnyddio' Cymraeg Gwaith yn ôl ar gyfer 2021! Nod y cyrsiau codi hyder yma ydy bod mynychwyr yn dychwelyd i'r gweithle a defnyddio eu sgiliau Cymraeg at bwrpaas gwaith. Cyflwynir y cyrsiau, sydd wedi'u cyllido'n llawn, yn rhithiol dan ofal tiwtoriaid profiadol. Yn ychwanegol i'r sesiynau gyda thiwtor, bydd elfennau hunan-astudio newydd. 

Mae cyrsiau ar lefelau Canolradd, Uwch, neu Hyfedredd ar gael yn ystod blwyddyn 2021-22 Cymraeg Gwaith. Cynhelir y cyrsiau rhithiol dros 5 niwrnod, gyda thiwtor yn arwain, ac elfennau o hunan-astudio ar-lein i'w dilyn rhwng y sesiynau byw. Wele rai dyddiadau ar gyfer 2021-22 isod, a bydd mwy yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r darparwr, Nant Gwrtheyrn: 

cymraeggwaith@nantgwrtheyrn.org

Dyddiad / Date

Lefel / Level

16/08/21 - 20/08/21

Uwch / Advanced

23/08/21 - 27/08/21

Canolradd / Intermediate

23/08/21 - 27/08/21

Uwch / Advanced

06/09/21 - 10/09/21

Gloywi (sirad) / Proficiency (speech)

13/09/21 - 17/09/21

Canolradd / Intermediate 

20/09/21 - 24/09/21

Uwch / Advanced

27/09/21 - 01/10/21

Canolradd / Intermediate

11/10/21 - 15/10/21

Uwch / Advanced

cyfrifiadur