Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau dwys

Dilyn cyrsiau dwys dros gyfnod estynedig yw’r ffordd orau i wneud cynnydd cyflym wrth ddysgu Cymraeg. Gallwn ddarparu cyrsiau dwys ar unrhyw lefel ac wedi'u teilwra i ofynion cyflogwyr.

Caiff y cyrsiau eu darparu yn lleol i’r gweithle gan un o ddarparwyr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Bydd isafswm o 8 ac uchafswm o 15 person ym mhob dosbarth ar yr un lefel. Bydd y cyrsiau yn cynnwys terminoleg sy’n berthnasol i’r gweithle ac yn galluogi dysgwyr i ddysgu Cymraeg sy’n addas ar gyfer cyd-destun gwaith.

Cliciwch ar y fideos i ddarganfod mwy am brofiadau cyflogwyr a dysgwyr sydd wedi manteisio ar gyrsiau dwys Dysgu Cymraeg Gwaith.

 

 

I drafod y cyrsiau dwys ymhellach, ebostiwch cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.