Cyrsiau dwys

Dysgu Cymraeg Gwaith: Cwrs dwys

Dilyn cyrsiau dwys dros gyfnod estynedig yw’r ffordd orau i wneud cynnydd cyflym wrth ddysgu Cymraeg. Gellir darparu cyrsiau dwys y cynllun Cymraeg Gwaith ar unrhyw lefel a chaiff ei deilwra i ofynion cyflogwyr.

Caiff y cyrsiau eu darparu yn lleol i’r gweithle gan un o ddarparwyr y Ganolfan Genedlaethol. Bydd uchafswm o 15 person ym mhob dosbarth. Bydd y cwrs yn cynnwys terminoleg sy’n berthnasol i’r gweithle ac yn galluogi dysgwyr i ddysgu Cymraeg sy’n addas ar gyfer cyd-destun gwaith.

I drafod y cyrsiau dwys ymhellach, cysylltwch trwy e-bostio cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.