Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur Adborth: Cyrsiau BIBC / Feedback Questionnaire: BCUHB

Gobeithio eich bod yn mwynhau'r cwrs dysgu Cymraeg. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhai munudau i gwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r cwrs yn y dyfodol.

We hope you're enjoying the Welsh learning course. We would be grateful if you would take a few minutes to complete the feedback form. Your response is vital in helping us identify ways of improving and developing the course.