Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur Dysgwyr: Cwrs Codi Hyder Cymraeg Gwaith / Learner Feedback Questionnaire: Codi Hyder

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhai munudau i gwblhau’r ffurflen adborth. Mae eich ymateb yn hollbwysig i’n helpu i adnabod ffyrdd o wella a datblygu’r cwrs yn y dyfodol. / We would be grateful if you would take a few minutes to complete the feedback form. Your response is vital in helping us identify ways of improving and developing the course.
Cynnwys y Cwrs / Course Content
Disgwyliadau a Chynnydd / Expectations and ProgressHyder / ConfidenceGwella'r Cwrs / Course Improvement
Diolch / Thank you