Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur Cyflogwyr: Cwrs Defnyddio Cymraeg Gwaith

Yn sgil sefyllfa eithriadol Covid-19, bu’n rhaid i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (y Ganolfan) addasu a newid y cynllun yn sylweddol yn 2020- 2021.

Terfynwyd ar ddysgu wyneb i wyneb mewn dosbarthiadau Dysgu Cymraeg yn ystod Mawrth 2020 gan symud y dysgu i ddigwydd ar-lein.

Fe wnaethoch chi fel cyflogwr ymrwymo i’ch staff ddilyn y Cwrs Defnyddio Cymraeg Gwaith gyda Nant Gwrtheyrn. Mae’r holiadur hwn yn gofyn eich barn ar y cwrs, ei effaith ar eich sefydliad, a’r gefnogaeth wnaethoch chi dderbyn gan Y Ganolfan.