Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cymraeg Gwaith / Work Welsh Awards

Gwobr Cymraeg Gwaith 2020:

Tiwtor Cymraeg Gwaith y flwyddyn (Cynllun 2019-20)

Work Welsh 2020 Award:

Work Welsh Tutor of the Year (2019-20 Scheme)

Disgrifiwch eich rhesymau dros enwebu'r tiwtor yma ar gyfer y wobr (hyd at 500 gair). / Describe your reasons for nominating this tutor for the award (up to 500 words).