Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Gwobrau Cymraeg Gwaith / Work Welsh Awards

Gwobr Cymraeg Gwaith 2022:

Tiwtor Cymraeg Gwaith y flwyddyn (Cynllun 2021-22)

Work Welsh 2022 Award:

Work Welsh Tutor of the Year (2021-22 Scheme)

Disgrifiwch eich rhesymau dros enwebu'r tiwtor yma ar gyfer y wobr (hyd at 500 gair). / Describe your reasons for nominating this tutor for the award (up to 500 words).

Dyddiad cau - 18 Chwefror / Closing date - 18 February