Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holiadur Cwrs Cyfunol

Diolch am gymryd rhan yng nghwrs cyfunol cyntaf erioed y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. ’Dyn ni eisiau gwybod mwy am eich profiad chi, felly fasech chi’n fodlon treulio pum munud yn llenwi’r holiadur ar-lein yma i ni os gwelwch chi’n dda? Bydd yr holiadur ar agor tan ddydd Gwener, 19 Mawrth, 2021. 

Cyn y cwrs