Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau â Ffocws Pynciol

dysgu ar y cyd â myfyrwyr eraill

Manylion y Cwrs

Mae'r math hwn o gwrs yn amrywio o sefydliad i sefydliad, ac o bwnc i bwnc.

Gallwn ni fod yn hyblyg i anghenion dy sefydliad astudio, gan ddarparu cyrsiau wedi'u teilwra'n llawn i grŵp o fyfyrwyr.

Dyma enghreifftiau o'r mathau o gyrsiau gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau o fyfywyr sy'n astudio pwnc penodol:

- Cwrs dwys am wythnos

- Cwrs rhithiol wythnosol (2-4 awr yr wythnos) 

- Sesiynau Codi Hyder

- Sesiynau Blasu byrion

Os oes gyda chi syniadau eraill, mae pob croeso i chi gysyllti gyda ni i drafod - rydyn ni'n awyddus i ateb y galw.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us