Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Adolygiad cyflym o'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Adolygiad Cyflym o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Ymateb y Ganolfan i Adolygiad Cyflym y Llywodraeth

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“Mae pawb yn y Ganolfan yn croesawu argymhellion Adolygiad Cyflym y Llywodraeth, sy’n dilyn adroddiad cadarnhaol Estyn, a gynhaliwyd yn gynharach eleni. 

“Ers sefydlu’r Ganolfan yn 2016, ’dyn ni wedi cymryd camau breision i gysoni a chryfhau’r ddarpariaeth i’n dysgwyr.  Mae arloesi digidol wedi bod yn flaenoriaeth o’r cychwyn cyntaf, yn ogystal â chreu cyfleoedd cyffrous ac amrywiol i’n dysgwyr fwynhau defnyddio’u Cymraeg.  Mae’r sector cyfan wedi ymateb yn bositif i heriau’r pandemig, gan gynnal ac ymestyn ein gwasanaeth i’n dysgwyr.

“Hoffwn ddiolch i bawb sy’n rhan o’r sector deinamig hwn, yn ddysgwyr a staff.  ’Dyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Llywodraeth i roi argymhellion yr adolygiad ar waith.”