Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Beth yw eich hoff air Cymraeg?

Mae BBC Radio Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn awyddus i wybod beth yw hoff air Cymraeg y rheini sy’n dysgu, neu sydd wedi dysgu Cymraeg.

Mae modd rhoi gwybod beth yw eich hoff air trwy ddilyn y ddolen yma.  Dyddiad cau y pôl yw 20 Medi a bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi yn ystod ‘Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg’, sy’n cael ei chynnal ar BBC Radio Cymru ganol mis Hydref.

Bydd yr wythnos yn rhoi llwyfan i ddysgwyr Cymraeg ac yn dathlu eu cyfraniad i’r byd Cymraeg.  Ymysg yr arlwy fe fydd:

 • >

  Bwletin newyddion ychwanegol bob nos am 8pm ar gyfer dysgwyr

 • >

  Cyfle i griw o ddysgwyr gymryd yr awenau bob prynhawn ar raglen Ifan Evans

 • >

  Golygydd gwadd ar gyfer y Post Cyntaf

 • >

  Podlediad gyda’r cyflwynydd Wynne Evans yn darllen o’i hunangofiant

 • >

  Penodau newydd o ‘Hanes yr Iaith’ gan y prifardd Ifor ap Glyn

Bydd yr wythnos yn cyd-fynd â Diwrnod Shwmae Su’mae, ac mae’n ffrwyth partneriaeth rhwng BBC Radio Cymru a’r Ganolfan.