Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Mae dysgwyr o bob cwr o Gymru wedi cyfrannu at raglen radio arbennig sy’n dathlu Dydd Miwsig Cymru 2017.

Mae’r rhaglen hanner awr o hyd yn cynnig blas ar gerddoriaeth Gymraeg boblogaidd dros y degawdau diwethaf, o Edward H Dafis a’r Tebot Piws i Elin Fflur, Alys Williams, Candelas ac Ysgol Sul.

Dewiswyd y caneuon gan diwtoriaid Cymraeg, sy’n defnyddio cerddoriaeth Gymraeg yn eu dosbarthiadau i helpu myfyrwyr i ddysgu geirfa a phatrymau gramadegol.

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, sy’n gyfrifol am gyrsiau Cymraeg ledled Cymru:

“Mae mor bwysig i agor drysau diwylliant poblogaidd Cymraeg i ddysgwyr ac mae cymryd rhan yn y rhaglen hon wedi bod yn gyfle gwych i’n dysgwyr ddod i wybod mwy am gerddoriaeth Gymraeg.

“Mae gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg hefyd yn help wrth ddysgu’r iaith a ’dyn ni’n ddiolchgar i bawb am gymryd rhan – mae’r criw wedi cyflwyno’r gwahanol draciau gyda brwdfrydedd a sglein.”

Cynhyrchwyd y rhaglen gyda chymorth cwmni Stiwdio Box.  Fe’i darlledwyd yn gyntaf ar wefan cymru.fm